רואי חשבון , יועצי מס ומנהלי כספים

 אנו מטפלים בסליקה הפנסיונית עבור לקוחותיכם

ובאופן זה מקלים ומפשטים את העבודה מול המעסיקים ומול חברות הביטוח!

 

 מסירים מרואי החשבון ומנהלי הכספים את העומס, כאב הראש והבעיות בטיפול בהגדרות תיקי העובדים והדיווח.

רואי החשבון ומנהלי החשבונות הוא הגוף המקצועי הנמצא בקשר עם המעסיק באופן קבוע

רואי החשבון ומנהלי החשבונות מקבלים את הנתונים מהמעסיקים ועם "ביצוע השכר" הם גם מנחים את המעסיק על ביצוע תשלומים לקופות הגמל.

מפיקים דוחות פיצול וקבצים לדיווח במבנה אחיד בממשק מעסיקים.

כפועל יוצא הם באופן קבוע נתונים לבעיות ושגיאות מנתונים חסרים ושגויים ותיקונים רבים

השירות שלנו נותן פתרון לבעיות אלו!

השקט שלך, זה הכאב ראש שלנו.