שירותי תפעול וסליקה פנסיונית -
מהן האפשרויות הקיימות למעסיק

על פי חוק המעסיק חייב להעביר מידי חודש בחודשו תשלומים עבור ההפרשות הפנסיוניות בגין עובדיו, לחברות הביטוח קרנות הפנסיה קופות הגמל וההשתלמות.

במקביל להעברות הכספים מחוייב המעסיק לדווח לחברות השונות על התשלומים שביצע.

משרד האוצר קבע שדיווח זה חייב להיעשות בקבצים במבנה אחיד.

כמו כן קבע את המבנה האחיד של קבצי המידע החוזר מהחברות השונות, לגבי תקינות פיזור הכספים ושגיאות ותקלות בהעברות הכספים ופיזורם.

למעסיק יש מספר אפשרויות לדיווח, בכתבה זו ננסה להציג אפשרויות אלה, יתרונותיהם וחסרונותיהם.

בחינת אפשרויות תפעול וסליקה פנסיונית – אפשרויות הדיווח השונות

 • דיווח באמצעות סוכן ביטוח/ מנהל הסדרים פנסיוניים
 • דיווח באמצעות לשכת שכר
 • דיווח באמצעות חברות תפעול
 • דיווח באמצעות המסלקה הפנסיונית
 • דיווח ישירות בקרנות הפנסיה הביטוח והגמל.
 • דיווח באמצעות מס"ב (המסלקה הבנקאית) – לעת עתה בוטל.

 

יתרונות וחסרונות של אפשרויות הדיווח השונות

סליקה פנסיונית באמצעות סוכן ביטוח

 • יתרונות:
  • סוכנות הביטוח היא הגוף המקצועי היחידי שדואג לכל תהליכי הגביה, סידורי הכספים, בדיקות והתאמות מול החברות השונות. מטפל בקבצי ההיזונים החוזרים, מטפל בשגויים ברמה הטכנית, ברמת הגביה וכן ברמת סידורי הפוליסות על פי הצורך.
  • מרכז עבור המעסיק את כל העבודה!
  • כאשר יש מספר סוכנים אזי הסוכן המתפעל, מרכז את הדיווח עבור כל העובדים.
  • עובדים שהסוכן המתפעל הוא גם הסוכן המשווק שלהם ("סוכן הביטוח שלהם"), מקבלים מחברות הביטוח והפנסיה הפחתה בדמי הניהול החודשיים עד גובה הסכום שמשלם המעסיק עבור שירותי התפעול עבורם ע"י הוזלת דמי הניהול שמחוייב בהם העובד.
  • עובד בהתאם לחוק ומחוייב ברגולציה ובביקורת.
 • חסרונות:
  • מחיר מינימלי שנקבע על ידי משרד האוצר.
 • מחיר:
  • 0.6% + מע"מ מסך ההפקדות של המעסיק לקופות גמל (ביטוח/פנסיה/השתלמות/גמל) ולא פחות מ 10.5 ₪ + מע"מ לעובד.

 

סליקה פנסיונית באמצעות לשכת שכר

 • יתרונות:
  • המידע נמצא כבר במערכת השכר ועובר ישירות לחברות השונות.
  • גם כאשר יש יותר מסוכן אחד אזי קבצים של יצרנים אינם מפוצלים.
 • חסרונות:
  • חסר גורם מקצועי המטפל ודואג לתהליך הגביה, מטפל בקבצי ההזונים החוזרים, בשגויים ומבצע התאמות מול חברת הביטוח.
  • לעובדים אין הפחתה בדמי הניהול.
 • מחיר:
  • השירות בתשלום קבוע למעסיק או על בסיס מחיר לעובד המוכפל במספר עובדים (וגובהו לרוב נקבע בהתאם למספר העובדים בחברה). ברוב המקרים נמוך מהסכום הנגבה על ידי סוכנות הסדר. (לדוגמא 9.5 ₪ לעובד)

 

סליקה פנסיונית באמצעות חברות תפעול

 • יתרונות:
  • מחיר. (לא מחוייבים על פי חוק)
 • חסרונות:
  • חסר גורם מקצועי המטפל ודואג לתהליך הגביה, מטפל בקבצי ההזונים החוזרים, בשגויים ומבצע התאמות מול חברת הביטוח.
  • לעובדים אין הפחתה בדמי הניהול.
 • מחיר:
  • השירות בתשלום קבוע למעסיק או על בסיס מחיר לעובד המוכפל במספר עובדים (וגובהו לרוב נקבע בהתאם למספר העובדים בחברה).

 

סליקה פנסיונית באמצעות המסלקה הפנסיונית

 • יתרונות:
  • ריכוז העברות לכל החברות כמו גם במקרה של ריבוי סוכנים.
  • ניתן להעלות קבצים, וכן ניתן להזין נתונים בהקלדה עבור לקוחות בודדים.
  • אתר ידידותי למשתמש ונוח להפעלה.
  • מפיץ קבצים לכל הגופים (במקרה של יצרנים רבים הנקודה משמעותית).
  • עלות תפעול נמוכה.
 • חסרונות:
  • כל האחריות היא על המבצע – המעסיק, על כל המשתמע מכך.
  • חסר גורם מקצועי המטפל ודואג לתהליך הגביה, מטפל בקבצי ההיזונים החוזרים, בשגויים ומבצע התאמות מול חברת הביטוח.
  • בעיה בטיפול בקבצי ההיזונים החוזרים שכן המסלקה הפנסיונית משמשת כצינור העברה בלבד.
  • לעובדים אין הפחתה בדמי הניהול.

 

סליקה פנסיונית באופן עצמאי ישירות לחברות השונות

 • יתרונות:
  • כאשר יש יותר מסוכן אחד אזי קבצים של יצרנים אינם מפוצלים.
  • מחיר: ללא עלות.
 • חסרונות:
  • לא כל היצרנים (החברות) מספקות שירות זה.
  • חסר גורם מקצועי המטפל ודואג לתהליך הגביה, מטפל בקבצי ההיזונים החוזרים, בשגויים כולל ביצוע התאמות מול חברת הביטוח.
  • כאשר יש יצרנים רבים אזי יש להתנהל מול גופים רבים.
  • קיים צורך במערכות העברת מידע בצורה מאובטחת כגון כספות.
  • טיפול מול החברות השונות יכול להיות בעייתי, שכן גופים אלה לא נותנים שירות למעסיקים ברמה הדומה לזו שניתן על ידי מחלקות תמיכה חזקות העובדות מול מנהלי הסדר וסוכני ביטוח גדולים.

 

לסיכום ההשוואה

חשוב להבין:

שינוי בשיטת ואופן הדיווח והפיכתו למדויק וטוב יותר וכן קביעת רגולציה בתחום, הינם תהליכים חשובים ומבורכים, אך אינם מחליפים את הצורך בטיפול מקצועי בתהליכי הגבייה מול חברות הביטוח קרנות הפנסיה, קרנות ההשתלמות וקופות הגמל.

דרישה לשינוי בשיטה ואופן הדיווח חייבו את הגופים שיש להם נגיעה בדבר לשנות את המערכות הטכניות שלהן. גופים פרטיים אלה הנכנסים לתחום העברת הקבצים לשם רווח כספי, בפועל אינם נותנים את הפתרון הנדרש, שהוא בקרה וטיפול מקצועי בתהליך הגביה, אלה משמשים כ"צינור" בלבד והטיפול במקרים אלה, בסופו של דבר נופל על המעסיק!

הגופים היחידים הנותנים מענה מקצועי הנדרש לצורך בקרה וטיפול בתהליכי הגביה מול המוסדיים הם מנהלי הסדרים פנסיוניים/סוכנויות ביטוח גדולות.